България

PDF-Download

Обслужване от висока класа за граждани

И като частно лице Вие сте добре дошли при нас, ще Ви обслужим всестранно и професионално, както обслужваме нашите фирмени клиенти.

Ако имате спорове на работното място или с наемодателя, неуредици около  наслед- ство, пътно-транспортно произшествие, проблеми с данъчна или друга служба, при сключване на брачен договор или уреждане на развод  – на Вашите услуги са опитни адвокати и консултанти.

Икономична тарифа

Нашите услуги предоставяме на частни лица в рамките на установените от закона такси, които чрез правна застраховка, чрез ответник или чрез съответните служби, биха могли да бъдат поети от тях в пълен размер.

Разбира се, без това да се отрази на нивото и качеството на услугите и обслужването.

Чаша шампанско няма да ви предложим, но можете да се освежите с кафе и вода в нашите приятно климатизирани офиси.

© cirquedesprit/fotolia, © fotogestoeber/fotolia© drubig-photo/fotolia

Ние съпътстваме нашите бизнес- клиенти

Дали сте практикуващ лекар, частен предприемач, малка или средна фирма, нуждата Ви от професионални консултации постоянно нараства.

Непрекъснатите законови и данъчни промени, нарастващата бюрокрация  и намаляващата свобода на действие, конкурентният натиск,  както и все по-ускоряващите се пазари, изискват разчупване на съществуващите структури.

Класическите консултанти и консултантски стратегии не са вече достатъчни.

Благодарение на нашето интердисципли- нарно сътрудничество Вие получавате всеобхватни и оптимални решения и практически приложими концепции.

Ние Ви помагаме да си създадете свободно пространство, за да можете да се посветите на Вашите основни умения и да развиете Вашия бизнес.

 

Ние сме предприемачи

Човек се представя най-добре тогава, когато е лично заинтересован.

На Вашите услуги предоставяме консултантска мрежа от професионалисти, обхващаща освен нашите специалисти, също опитни предприемачи, практикуващи лекари, дългогодишни университетски преподаватели и много други. Както знаете, добре организираната широкообхватна консултация стои в основата на предприемаческата и личната свобода.

Във Ваш интерес ние съчетаваме академичното знание с практическия  опит и надхвърляме традиционните граници.

Всички наши препоръки са изпробвани в практиката, повечето - от нас самите.

Нашата сфера на компетентност и услуги

Трудово право

Данъчно право
Лекарска отговорност и медицинско право
Банково и финансово право

Търговско право
Корпоративно право
Наследствено право
Наемни отношения и жилищна собственост
Административно право
Възстановяване на щети и транспортно право
Фирмена правна защита
Наказателно право
Гражданско право
Семейно право
Благотворителност, съюзи и фондации
Неправителствени организации

Правни консултации
Данъчни консултации
Регистриране и консултации на фирми
Консултиране на лекари и лекарски сдружения

Оформяне на данъчна концепция
Събиране на просрочени задължения
Счетоводство
Оформяне на ведомости
Ведомости в сферата на строителството
Контролинг
Оформяне на данъчни декларации и заявления
Годишно приключване, оформяне на годишен баланс
Калкулиране на разходи
Оптимизиране на фирмената структура
Наследяване и прехвърляне на бизнес
Делови отношения в рамките на Европейската общност